Als u problemen ondervindt bij het opslaan van een bericht als bestand in een Hotmail-account, moet u deze inhoud meteen doornemen. Hier krijgt u de volledige stappen voor het opslaan van het bericht als een bestand in Hotmail-account. Volg dus gewoon de stappen en neem contact op met Hotmail nummer Nederland voor snelle begeleiding.

Om een ​​bericht als bestand op uw computer op te slaan, volgt u de volgende stappen:

 • Je moet dubbeltikken om het bericht te openen dat je moet opslaan.
 • Of u moet naar de bestandsmenuoptie gaan en vervolgens naar de optie Opslaan als optie gaan.
 • Ga nu verder om op te slaan als dialoogvenster in het mappenvenster.
 • Daarna wordt u aangeraden om snel een map te selecteren.
 • U moet snel naar de locatie in de geselecteerde map gaan.
 • Nu wordt u voorgesteld om door te gaan naar het vak met de bestandsnaam,
 • Ga daarna naar de lijst opslaan als type en accepteer dan eenvoudig het standaardtype.

Volg de onderstaande stappen om een ​​bericht op te slaan als PDF-bestand:

• U moet eerst het bericht openen dat u wilt opslaan en vervolgens naar het tabblad Bestand gaan.
• Daar werd voorgesteld om naar de afdrukoptie te gaan en vervolgens naar de vervolgkeuzelijst printer te gaan.
• U moet dan de optie Microsoft print to PDF selecteren.
• Moet dan naar afdrukoptie gaan en dan moet gaan om afdrukuitvoer als box-optie op te slaan.
• U wordt aangeraden om vervolgens naar de juiste optie voor opslaan te gaan.

Volg de onderstaande stappen om als PDF op te slaan in andere versies van Windows:

 • Ga verder naar het bericht en ga dan naar de bestandsoptie en ga dan verder om op te slaan als optie.
 • Daarna moet u onmiddellijk naar de optie Opslaan als dialoogvenster gaan.
 • U moet dan doorgaan om een ​​map te selecteren en vervolgens naar het vak met de bestandsnaam gaan.
 • U hoeft alleen de naam op te schrijven en naar de optie Opslaan als type te gaan.
 • Daar moet u HTML selecteren en vervolgens naar de optie Opslaan gaan en vervolgens het woord voorzichtig openen.
 • U moet dan naar het bestand gaan en vervolgens naar de optie openen.
 • U wordt aangeraden om vervolgens het HTML-bestand te kiezen en vervolgens naar bestand > opslaan als optie te gaan.
 • Ten slotte moet je naar PDF gaan en dan snel op de optie Opslaan tikken.

Bel bij problemen direct Hotmail Klantenservice Telefoonnummer.